Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Rock xuyên màn đêm (Bức Tường)

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Chủ đề: Nhạc rock Điệu: Ballade •  Cập nhật: 21/03/2015 04:25

29

Lượt thích

5376

Lượt xem

Tab intro:
Dạng gpx: http://www.mediafire.com/?modl6obmaz0rowt
Dạng PDF: http://www.mediafire.com/?152opt4jz03sq23

 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại