Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Gửi Ngàn Lời Yêu - Tuấn Hưng

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhiều chủ đề Điệu: Slow •  Cập nhật: 21/03/2015 09:19

49

Lượt thích

13850

Lượt xem

Bài hát này chơi trên giọng G – Nhịp 4/4 – Điệu Slow

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Guitardamme
Guitardamme

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại