Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Xẩm sinh viên

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc chế Điệu: Bolero •  Cập nhật: 21/03/2015 09:04

61

Lượt thích

14593

Lượt xem

Ôi sinh viên ... đói ơi là đói ấy ^^

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại