Tuổi Hồng Thơ Ngây - Vòng Hợp Âm C - Điệu Slow Rock

Thuộc: Guitar Đệm hát Chủ đề: Nhạc trữ tình Điệu: Slow Rock •  Cập nhật: 20/03/2015 22:51

28

Lượt thích

6879

Lượt xem

Bass - 3 - 2 - 1 - 2 - 3

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Cao Nam
Cao Nam

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên