Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Con đường tình yêu

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:15

438

Lượt thích

68148

Lượt xem

Bài này chơi ở nhịp 4/4:

- Cách rải bài này: Bass 3 2 3 1 2 3 2 -> chuyển hợp âm.

- Cách quạt chả:

Quạt chả

X---X---L---L----LX----XL chuyển hợp âm lại đánh tương tự

1---2---3--------4-------

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
haketu
haketu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại