Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Đoản khúc cuối cho em

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc trữ tình Điệu: Slow •  Cập nhật: 21/03/2015 09:19

313

Lượt thích

14904

Lượt xem

Điệu Slow như sau:: Bass 3 2 1 2 3 Bass3 2 1 2 3…

(bass) - 3 - (2,1) - (bass) - 3- (2,1)

 

+ Ghi chú:

(bass) : Ngón cái gẩy 1 trong 3 dây bass (E: Mì, A: Là, D: Rê) 

(2,1): Gảy 2 dây cùng 1 lúc

-----

 

Điệp khúc thì bạn quạt theo thế này:

X---X-XL-L-LX-XL|X---X-XL-L-LX-XL| 

1---2---3---4---|1---2---3---4---|

X: Gẩy xuống

L: lên

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại