Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Suy nghĩ trong anh

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc tình yêu •  Cập nhật: 21/03/2015 07:29

619

Lượt thích

73244

Lượt xem

Điệu ballade chơi trên nhịp 4/4:

Bas 3 2 3 1 3 2 3 chuyển hợp âm chơi tương tự 

Quạt chả

X---X---L---L----LX----XL chuyển hợp âm lại đánh tương tự

1---2---3--------4-------

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
haketu
haketu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại