Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

When you say nothing at all

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 21/03/2015 05:14

223

Lượt thích

30812

Lượt xem

Bài hát được chơi trên điệu blue:

Cách chơi điệu blue như sau:

Bass 3 (2+1) 3 chuyển hợp âm chuyển hợp âm đánh tương tự

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
haketu
haketu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại