Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Đường xa ướt mưa

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 21/03/2015 01:34

671

Lượt thích

60794

Lượt xem

> Finger Style là một phương pháp chơi đàn bằng các kỹ năng đa dạng của ngón tay - Thực ra bản thân việc chơi đàn guitar bằng tay (khác với bằng móng gẩy) đã được gọi là fingerstyle rồi - nhưng do trước kia phương pháp chơi đàn được mặc định đặt tên bởi những thể loại nhạc: Ví dụ chơi nhạc cổ điển, chơi đệm hát (quạt chả) v..v nên với những kỹ thuật mới hiện nay với những kỹ thuật chơi đàn mới lạ tận dụng tối đa khả năng của ngón tay như búng dây, gõ thùng đàn v..v... người ta đặt "tạm" một khái niệm là Finger Style.

---- 

Với bài này, Fingerstyle sẽ kết hợp thêm kỹ thuật bịt dây. Các bạn luyện tập như sau: 

> 1 tổ hợp nhịp bao gồm 8 phách. Bạn hãy tập đếm 1,2,3,4,5,6,7,8 rồi lại quay lại 1 ... mỗi lần quay lại 1 đập 1 phát mạnh (ví dụ đập chân bên phải), đến số 5 (vào giữa tổ hợp) thì đập 1 cái chân phải. 

Như vậy với giai điệu đệm của bài này nó sẽ như sau:

+ Đồ hình điệu Finger Style của Slow Rock: 

Phách:        1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ||

Cách chơi:  Bass . (3) . (2) . (1) .  x  .  -  .(321).  -  . 

 

+ Giải thích ký hiệu của Cách chơi: 

 bass : Chơi nốt Bass (ví dụ hợp âm La thứ (Am) thì gẩy nốt bass là La, hợp âm Dm thì gẩy bass nốt Rê.

  x       : đập/ bịt vào dây đàn.

 (321) : gảy 3 dây số 1,2, 3 cùng một lúc.

    -      : lặng nghỉ (vẫn đập nhịp nhưng không làm gì cả - lúc nghỉ này bạn cứ để nốt đàn ngân dài, lúc này tay phải có thể ngoáy mũi hoặc gãi nách tùy bạn ) 

 

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại