Guitar Đệm hát - Level 2 : Khởi động đệm hát

Hướng dẫn điệu Valse cơ bản

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 2 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:35

709

Lượt thích

21956

Lượt xem

G và F là hai hợp âm rất đơn giản và cơ bản và nằm trong bộ C, vì vậy chúng ta sẽ làm quen ngay với chúng, có một số bài hát chỉ cần 2 đến 3 hợp âm gồm C G và F là đủ để ra rất rất là nhiều bài rồi.

 

Ở đây chúng ta sẽ chưa chơi ngay F chặn, mà sẽ là F mở, một biến thể đơn giản hơn rất nhiều so với F chặn nhưng vẫn đem lại sự chính xác.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại