Guitar Đệm hát - Level 2 : Khởi động đệm hát

Chơi happy birthday chuẩn với điệu valse

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 2 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:38

707

Lượt thích

18762

Lượt xem

Chúng ta sẽ thử chơi bài Happy Birthday theo kiểu chuẩn hơn, đúng hợp âm hơn, và sử dụng điệu Valse cơ bản để chơi, ở bài này chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để có thể chuyển giữa các hợp âm với nhau mà không gặp khó khăn gì, sẽ khá là vất vả đấy.

Hợp âm được đóng góp bởi: xuanhung002

Hợp âm đang chờ duyệt!

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại