Guitar Đệm hát - Level 2 : Khởi động đệm hát

Hướng dẫn valse chuẩn

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 2 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:28

572

Lượt thích

19159

Lượt xem

Ở bài trước chúng ta đã quen với valse đơn giản kiểu ba lần xuống, thì lần này chúng ta sẽ chơi Valse xịn, chơi đúng tiết tấu luôn.

Hợp âm được đóng góp bởi: linhalone622

Hợp âm đang chờ duyệt!

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại