Guitar Đệm hát - Level 3 : Những điệu cơ bản và các hợp âm và vòng hòa âm cơ bản

Làm quen với điệu Slow

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 3 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:36

694

Lượt thích

15205

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ làm quen với một trong những điệu cơ bản và cực kì dễ, đó là điệu Slow, điệu Slow này khi chơi một điệu 2/4 hoặc 4/4 với tiết tấu chậm buồn thì đều có thể sử dụng được ngon lành.

Tập luyện thật kỹ và áp dụng vào một số bài 2/4 hoặc 4/4 mà bạn biết nhé.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại