Guitar Đệm hát - Level 3 : Những điệu cơ bản và các hợp âm và vòng hòa âm cơ bản

Áp dụng surf với bài hát Tìm lại bầu trời

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 3 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:38

510

Lượt thích

13994

Lượt xem

Bài hát này chạy vòng Canon C, gồm C G Am Em F C Dm G, đều là hợp âm mà chúng ta đã từng được học, giờ chỉ việc áp dụng kèm với điệu surf là chúng ta có thể chơi được bài này mà không gặp khó khăn gì cả.

Hợp âm được đóng góp bởi: madatinh2212

Hợp âm đang chờ duyệt!

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại