Guitar Đệm hát - Level 3 : Những điệu cơ bản và các hợp âm và vòng hòa âm cơ bản

Áp dụng ba hợp âm với bài Say tình

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 3 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:34

667

Lượt thích

11458

Lượt xem

Với ba hợp âm chúng ta đã học, giờ hãy thử ngay bài Say tình nhé.

Hợp âm được đóng góp bởi: madatinh2212

Hợp âm đang chờ duyệt!

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại