Guitar Đệm hát - Level 3 : Những điệu cơ bản và các hợp âm và vòng hòa âm cơ bản

Canon C với Hòn đá cô đơn

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 3 •  Cập nhật: 21/03/2015 08:10

498

Lượt thích

8095

Lượt xem

Lại một bài hát vòng Canon C nữa, hãy tập thật kỹ và học thuộc vòng Canon C, vì sau này bạn sẽ dùng rất nhiều đấy.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại