Guitar Đệm hát - Level 8 : Finger nâng cao và các kỹ thuật phức tạp trong Đệm Hát.

Let her go - Passengers

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 8 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:22

611

Lượt thích

11165

Lượt xem

Đây là một bài rất là khó, chúng ta sẽ áp dụng Hammer on, pull off và quạt đặc biệt vào cùng một bài hát luôn!

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại