Guitar Đệm hát - Level 4 : Tất cả hợp âm cơ bản và vòng hoà âm phổ biến

Các hợp âm thứ cơ bản

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 4 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:01

557

Lượt thích

9134

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ làm quen với tất cả các hợp âm thứ cơ bản không thăng giáng, chúng ta đã từng biết những hợp âm thứ cơ bản nhất là Am Em Dm, giờ sẽ là những hợp âm còn lại.

 

Để học tập tốt nhất, bạn hãy lưu lại hình ảnh của những hợp âm này, và hãy cố gắng tập đọc thành tiếng việt, kiểu đọc là Rê thứ chứ đừng đọc là Dm nhé!

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại