Guitar Đệm hát - Level 4 : Tất cả hợp âm cơ bản và vòng hoà âm phổ biến

Hợp âm thăng giáng - Phần 1

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 4 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:06

672

Lượt thích

7896

Lượt xem

Các hợp âm không chỉ có mỗi những thứ chúng ta đã học, bài này, chúng ta sẽ làm quen với thế nào là dấu hóa, và chủ yếu là dấu thăng và giáng.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại