Guitar Đệm hát - Level 4 : Tất cả hợp âm cơ bản và vòng hoà âm phổ biến

Hợp âm 7

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 4 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:39

601

Lượt thích

8406

Lượt xem

Ở bài lần này, chúng ta sẽ làm quen với một dạng hợp âm đặc biệt được sử dụng nhiều nhất, đó là âm 7. Chúng ta sẽ học toàn bộ âm 7 không thăng giáng và cách sử dụng chúng.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại