Guitar Đệm hát - Level 4 : Tất cả hợp âm cơ bản và vòng hoà âm phổ biến

Chuyển tông bài hát

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 4 •  Cập nhật: 21/03/2015 05:58

672

Lượt thích

5234

Lượt xem

Đôi khi khi chúng ta hát, thì việc có những bài cao quá thể đáng so với giọng của chúng ta, hoặc quá quá chi là thấp, thì đã đến lúc chúng ta cần một chiếc capo để chuyển tông rồi!

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại