Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Lên dây bằng tay và tai

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:36

743

Lượt thích

25515

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ tập lên dây bằng tay và tai mà không dùng tuner

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại