Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Mua đàn thế nào dưới 3 triệu đồng

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:22

751

Lượt thích

32430

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để mua được giá dưới 3 triệu đồng

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại