Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Chọn dây gì khi chơi đệm hát

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:33

923

Lượt thích

21250

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu nên chọn dây gì khi chơi đệm hát

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại