Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Bảo quản đàn ra sao là đúng?

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:35

889

Lượt thích

24319

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để bảo quản cây đàn thân yêu của chúng ta.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại