Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Ngồi thế nào mới là đệm hát?

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:29

1148

Lượt thích

26764

Lượt xem

Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu nên ngồi thế nào để chơi đệm hát cho nó chuẩn

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại