Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Kiếp cầm ca - Hướng dẫn đệm hát

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Điệu: Slow Rock •  Cập nhật: 21/03/2015 09:02

236

Lượt thích

8876

Lượt xem

Kiếp cầm ca - Hướng dẫn đệm hátfGEJfMZuFOU#t=315

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại