Guitar Đệm hát - Level 4 : Tất cả hợp âm cơ bản và vòng hoà âm phổ biến

Ví dụ thứ hai cho tông Am

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 4 •  Cập nhật: 20/03/2015 21:44

523

Lượt thích

9811

Lượt xem

Ví dụ thứ hai cho vòng Am

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại