Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Ví dụ với điệu ballad

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 •  Cập nhật: 20/03/2015 21:09

774

Lượt thích

5699

Lượt xem

Một bài ví dụ cực kì phổ biến với điệu ballad

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại