Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Làm quen với điệu Fox

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:24

698

Lượt thích

9847

Lượt xem

Điệu fox là một trong những điệu ít được dùng, nhưng một khi mà đã có người dùng thì nó cực kì đặc biệt, đặc biệt đến nỗi nếu dùng điệu gì khác thì nghe sẽ không ra được chất hơi hơi đồng quê của điệu fox

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại