Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Không còn mùa Thu

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 20/03/2015 20:34

385

Lượt thích

28614

Lượt xem

Điệu Boston là điệu Valse chậm. Theo nhịp 3/4:

Cách tỉa bài này có 2 cách:

C1: Bass 321 321 - Bass 321 321 ... đánh gần như Valse nhưng chậm.

C2: Bass 3 21 3 21 3 Bass 3 21 3 21 3 Bass...

Hợp âm nào thì đánh nốt chủ dây đấy.

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại