Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Làm quen với điệu Disco

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 •  Cập nhật: 21/03/2015 07:22

820

Lượt thích

8447

Lượt xem

Disco là một điệu mang đậm chất vui vẻ, được sử dụng nhiều trong các bài hát từ nhạc trẻ đến nhạc chế, tất cả các bài hát siêu vui vẻ thường đều dùng Disco, ngoài ra, điệu disco có thêm tiếng chặt, tạo ra âm thanh kiểu đàn và trống kết hợp.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại