Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Làm quen với điệu Blue

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 •  Cập nhật: 21/03/2015 03:33

799

Lượt thích

7631

Lượt xem

Điệu blue, có thể nói là điệu rải của Disco vậy, nhẹ nhàng hơn disco một chút, nhưng độ vui thì cũng không kém :v

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại