Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Làng tôi - Văn Cao

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc quê hương Điệu: Valse •  Cập nhật: 21/03/2015 09:07

712

Lượt thích

33121

Lượt xem

Valse chơi theo nhịp 3/4 
Phách 1 nặng, phách 2,3 nhẹ.

Bạn có thể gẩy theo đồ hình:

 - Bass - (dây3) - (dây2+1) - (dây3) ||

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại