Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Hoang mang với Surf

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 20/03/2015 22:42

656

Lượt thích

5338

Lượt xem

Một bài ví dụ cho điệu Surf

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại