Guitar Đệm hát - Level 7 : Nhạc lý cơ bản trong đệm hát

Những nốt cơ bản trong âm nhạc

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 7 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:21

342

Lượt thích

7456

Lượt xem

Trong âm nhạc và đặc biệt là trên guitar, chúng ta đều có những điều cơ bản nhất, trong bài này bạn sẽ học cách nhớ hết các nốt cơ bản nhất của cây đàn guitar

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại