Guitar Đệm hát - Level 8 : Finger nâng cao và các kỹ thuật phức tạp trong Đệm Hát.

Ứng dụng Capo để lên tông bài hát

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 8 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:00

540

Lượt thích

11222

Lượt xem

Khi chơi guitar, ngoài việc chơi thông thường, thì chúng ta cũng nên sử dụng các kỹ thuật để làm cho bài hát đặc biệt hơn, phong phú hơn và cá nhân hóa hơn, chúng ta hãy cùng mổ xẻ các kỹ thuật nhé.

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại