Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Nếu Xa Nhau - Đức Huy

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 21/03/2015 06:08

659

Lượt thích

34122

Lượt xem

Cách rải Slow:

| [bass]-3-2-3-1-3-2-3 | [bass]-3-2-3-1-3-2-3 | [bass]-3-2-3-1-3-2-3 | ...

+ Chú thích:

[bass] : Chơi nốt bass của hợp âm (ở 3 dây trầm)

3 : gẩy dây 3 (dây sol)

2: gẩy dây 2 (dây si)

1: gây dây 1 (dây mí)

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại