Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Bụi Phấn

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc thiếu nhi Điệu: Valse •  Cập nhật: 21/03/2015 04:38

491

Lượt thích

34717

Lượt xem

Điệu Valse chơi theo nhịp 3/4

[bass] - chát - chát | [bass] - chát - chát | [bass] - chát - chát | 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại