Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Lên dây đàn guitar - Phần 1

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:26

987

Lượt thích

24918

Lượt xem

Hướng dẫn cách tự thay dây và lên dây đàn!!

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại