Guitar Đệm hát - Level 1 : Nhập môn Guitar đệm hát

Lên dây bằng Tuner

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 1 •  Cập nhật: 21/03/2015 09:20

650

Lượt thích

21964

Lượt xem

Chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để lên dây bằng máy lên dây

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Hiển Râu
Hiển Râu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại