Giáo trình 30 ngày đệm hát guitar

Thuộc: Guitar Đệm hát Điệu: Điệu khác •  Cập nhật: 20/03/2016 23:58

15

Lượt thích

10221

Lượt xem

Đây là giáo trình 30 buổi đệm hát guitar của Song Minh - mình dạy lại dưới dạng video. Enjoy it <3

Link tài liệu: http://hocguitarcoban.com/category/kien-thuc

My FB: https://www.facebook.com/minh.anh.948

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Minhanhhanu
Minhanhhanu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên