Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Điệp khúc mùa xuân

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Chủ đề: Nhạc giáng sinh - năm mới Điệu: Fox •  Cập nhật: 21/03/2015 04:26

130

Lượt thích

25207

Lượt xem

Điệu Fox là điệu nhịp 2/4

Cấu trúc Fox là :

[Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | [Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | [Bass1] - 1,2,3 - [Bass2] - 1,2,3  | 

+ Chú thích:

[Bass1] : bass chủ đạo: ví dụ hợp âm Rê thì gẩy nốt Rê trên một trong những nốt đang bấm ở các dây 4 , 5, 6  

[Bass2] : nốt Bass khác 

1,2,3 : gẩy một lúc 3 dây

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại