E-Guitar - Solo 05 - Luyện ngón bấm tay trái

10206 Lượt xem - 8 yêu thích - 35 cảm ơn

Tay trái muốn bấm nốt thật rõ nốt thì bạn phải biết cách nhấc ngón ra kịp thời.

Khi chơi Guitar điện - đặc biệt là về sau chơi các thể loại Heavy Metal với âm thanh Distortion (tiếng kim loại) - thì khi bạn bấm (và gẩy) vào 1 nốt ở dây 1, sau đó bấm (và gẩy) vào 1 nốt ở dây 2 thì trước khi bấm nốt thứ 2, bạn phải nhấc kịp tay khi bấm nốt thứ nhất lên hẳn đã. >> Nếu khi gẩy nốt thứ 2 mà nốt 1 chưa nhấc lên thì sẽ bị rè vì cộng hưởng. 

>> Khi tập chuyển ngón - nhất là với 2 nốt ở 2 dây khác nhau - thì cố gắng nhấc thật nhanh nốt trước trước khi chơi nốt sau. 

Đăng lên lúc 16-02-2012 14:09:pm
Bình luận từ Học Đàn