Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Rải Surf với Chị Tôi

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 21/03/2015 08:33

598

Lượt thích

42002

Lượt xem

- Hướng dẫn cách đệm rải bài Chị tôi, bài hát này đệm khá đơn giản, các bạn rải như sau:

Bass 3 2 3 1 3 2 3 bass (chuyển hợp âm).

- Bài này chỉ sử dụng vài hợp âm đơn giản và lặp đi lặp lại sau mỗi đoạn: Em, D, E7, Am, G.

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại