Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Ví dụ Slow Surf với Nơi ấy bình yên

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 20/03/2015 20:34

596

Lượt thích

28842

Lượt xem

- Bài hát này các bạn có thể đệm quật chả điệu slow đơn giản, hoặc có thể rải đoạn đầu, đoạn điệp khúc thì quạt chả.

*Điệu  Slow Surf: nhịp 4/4

Các kiểu đánh: 1: Bass 321 321 321 Bass 321 321 321...

                       2: Bass 3 2 3 1 3 2 3 Bass....

                       3: Bass 3 2 3 1 2 3 2 Bass....

                       4: Bass Bass 3 2 1 nghỉ 2 Bass ....

                       5: Bass 3 21 3 21 3 21 3 Bass....

 

Cách dập: X nghỉ chát  X L L X chát X L X chát X L X L chát....

 

 

 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại