Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Giàn thiên lý đã xa (Scarborough Fair)

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc Ngoại lời Việt Điệu: Valse •  Cập nhật: 21/03/2015 06:19

521

Lượt thích

27950

Lượt xem

Điệu Boston chơi như valse nhưng chậm hơn.

Nhịp 3/4

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại