Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Một mình - Thanh Tùng

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 •  Cập nhật: 20/03/2015 20:59

581

Lượt thích

32670

Lượt xem

 

Điệu Slow như sau:: Bass 3 2 1 2 3 Bass3 2 1 2 3…

 

(bass) - (3,2,1) - (bass) - (3,2,1)

 

+ Ghi chú:

 

(bass) : Ngón cái quạt 3 dây bass (E: Mì, A: Là, D: Rê)

 

(3,2,1): Ngón trỏ quạt 3 dây nhỏ (G: Sol , B: Si , E: Mí) theo chiều xuống (từ dây sol đến mí)

 

( - ) quạt tay không chạm dây

 

 

 

-----

 

Điệp khúc thì bạn quạt theo thế này:

 

X---X-XL-L-LX-XL|X---X-XL-L-LX-XL|

 

1---2---3---4---|1---2---3---4---|

 

X: Gẩy xuống

 

L: lên

 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại