Bài 36: Kỹ thuật Beat tap với nhịp 6/8 (P2)

11159 Lượt xem - 48 yêu thích - 169 cảm ơn

Phần 2 này sẽ nói về kỹ thuật tạo nhịp với palm và nail attack trong điệu 6/8

Đăng lên lúc 21-03-2012 15:09:pm
Bình luận từ Học Đàn