Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Buồn ơi ta xin chào mi

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc buồn/thất tình •  Cập nhật: 21/03/2015 09:08

487

Lượt thích

38887

Lượt xem

Điệu Boston là điệu Valse chậm

Cách rài

b - 3 - 21- 3 - 21- 3 | b - 3 - 21- 3 - 21- 3

 

Chú thích:

b : đánh dây bass (một trong ba dây to nhất - bấm hợp âm và chọn dây bass phù hợp - ví dụ là hợp âm La thì gẩy dây bass là nốt Là )

3 là dây thứ 3 - tính từ dây bé đếm lên (dây Sol )

21 là gẩy cả 2 dây 2 và dây 1 cùng một lúc (dây 2 là dây Si, dây 1 là dây Mí) 

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
hieuorion
hieuorion

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại